ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                               ΤΙΜΕΣ

ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

50€+ΦΠΑ

ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

35€+ΦΠΑ

ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ                             ΑΠΟ    

ΑΝΑ ΘΕΣΗ.

    20€+ΦΠΑ                    {Π.Χ. ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 60€+ΦΠΑ} 

ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ                                           ΑΠΟ

 4€+ΦΠΑ ΤΟ Τ.Μ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

ΑΠΟ 70€+ΦΠΑ


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ                                                    ΑΠΟ 25€+ΦΠΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ